Bodø

Siste hendelser

21.06.2018 11:47:
Økte verdier 21.06.2018 skyldes test/vedlikehold på stasjonen.
Nivåene utgjør ingen fare for mennesker eller miljøOversikter

Verdi Tidspunkt
0,101 µSv/h 28.09.2023 00:00 - 01:00 
0,099 µSv/h 27.09.2023 23:00 - 00:00 
0,098 µSv/h 27.09.2023 22:00 - 23:00 
0,099 µSv/h 27.09.2023 21:00 - 22:00 
0,099 µSv/h 27.09.2023 20:00 - 21:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 19:00 - 20:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 18:00 - 19:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 17:00 - 18:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 16:00 - 17:00 
0,102 µSv/h 27.09.2023 15:00 - 16:00 
0,100 µSv/h 27.09.2023 14:00 - 15:00 
0,102 µSv/h 27.09.2023 13:00 - 14:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 12:00 - 13:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 11:00 - 12:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 10:00 - 11:00 
0,102 µSv/h 27.09.2023 09:00 - 10:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 08:00 - 09:00 
0,103 µSv/h 27.09.2023 07:00 - 08:00 
0,100 µSv/h 27.09.2023 06:00 - 07:00 
0,099 µSv/h 27.09.2023 05:00 - 06:00 
0,101 µSv/h 27.09.2023 04:00 - 05:00 
0,100 µSv/h 27.09.2023 03:00 - 04:00 
0,100 µSv/h 27.09.2023 02:00 - 03:00 
0,098 µSv/h 27.09.2023 01:00 - 02:00 

Timemiddel siste måned

Timemiddel siste år