Halden

Siste hendelser

02.08.2018 10:02:
Økte verdier 01.08.2018 skyldes test/vedlikehold på stasjonen.
Nivåene utgjør ingen fare for mennesker eller miljøOversikter

Verdi Tidspunkt
0,104 µSv/h 15.10.2019 23:00 - 00:00 
0,103 µSv/h 15.10.2019 22:00 - 23:00 
0,105 µSv/h 15.10.2019 21:00 - 22:00 
0,107 µSv/h 15.10.2019 20:00 - 21:00 
0,110 µSv/h 15.10.2019 19:00 - 20:00 
0,111 µSv/h 15.10.2019 18:00 - 19:00 
0,112 µSv/h 15.10.2019 17:00 - 18:00 
0,110 µSv/h 15.10.2019 16:00 - 17:00 
0,113 µSv/h 15.10.2019 15:00 - 16:00 
0,110 µSv/h 15.10.2019 14:00 - 15:00 
0,115 µSv/h 15.10.2019 13:00 - 14:00 
0,122 µSv/h 15.10.2019 12:00 - 13:00 
0,124 µSv/h 15.10.2019 11:00 - 12:00 
0,118 µSv/h 15.10.2019 10:00 - 11:00 
0,115 µSv/h 15.10.2019 09:00 - 10:00 
0,105 µSv/h 15.10.2019 08:00 - 09:00 
0,103 µSv/h 15.10.2019 07:00 - 08:00 
0,102 µSv/h 15.10.2019 06:00 - 07:00 
0,101 µSv/h 15.10.2019 05:00 - 06:00 
0,102 µSv/h 15.10.2019 04:00 - 05:00 
0,103 µSv/h 15.10.2019 03:00 - 04:00 
0,103 µSv/h 15.10.2019 02:00 - 03:00 
0,100 µSv/h 15.10.2019 01:00 - 02:00 
0,102 µSv/h 15.10.2019 00:00 - 01:00 

Timemiddel siste måned

Timemiddel siste år