Halden

Siste hendelser

02.08.2018 10:02:
Økte verdier 01.08.2018 skyldes test/vedlikehold på stasjonen.
Nivåene utgjør ingen fare for mennesker eller miljøOversikter

Verdi Tidspunkt
0,101 µSv/h 28.11.2020 00:00 - 01:00 
0,099 µSv/h 27.11.2020 23:00 - 00:00 
0,102 µSv/h 27.11.2020 22:00 - 23:00 
0,096 µSv/h 27.11.2020 21:00 - 22:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 20:00 - 21:00 
0,102 µSv/h 27.11.2020 19:00 - 20:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 18:00 - 19:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 17:00 - 18:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 16:00 - 17:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 15:00 - 16:00 
0,098 µSv/h 27.11.2020 14:00 - 15:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 13:00 - 14:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 12:00 - 13:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 11:00 - 12:00 
0,099 µSv/h 27.11.2020 10:00 - 11:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 09:00 - 10:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 08:00 - 09:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 07:00 - 08:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 06:00 - 07:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 05:00 - 06:00 
0,102 µSv/h 27.11.2020 04:00 - 05:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 03:00 - 04:00 
0,101 µSv/h 27.11.2020 02:00 - 03:00 
0,100 µSv/h 27.11.2020 01:00 - 02:00 

Timemiddel siste måned

Timemiddel siste år